Algemene Vergadering

Het Thalassa jaar wordt tradioneel ingezet met de algemene vergadering, gevolgd door de nieuwjaarsreceptie. Deze gaat door op de eerste zaterdag van januari. De vergadering zelf is de gelegenheid voor bestuur en leden om terug te komen op het voorbije jaar. Zowel de goede als de te verbeteren zaken komen ter sprake. Elke verantwoordelijke geeft ook een korte uitleg, waar ook vragen van de leden bij horen. Het gaat er allemaal heel interactief aan toe. Tenslotte is de vergadering ook de gelegenheid voor het verkiezen van bestuursleden, indien het mandaat van bepaalde bestuursfuncties open staat voor herverkiezing. Bij Thalassa worden de voorzitter, de penningmeester en de secretaris voor 4 jaar verkozen. Alle andere bestuursfuncties worden voor 2 jaar verkozen. Het leukste is natuurlijk onze nieuwsreceptie achteraf, en laat ons eerlijk zijn: hoe sneller de vergadering gedaan is, hoe beter !