Clubduik Duiktank Zwevegem
Briefing Clubduik Oosterschelde
Harlekijnslakje in de Oosterschelde
Langoestine in de Middelandse Zee
Thalassa Training op Donderdag
Thalassa na de training
Jaarlijkse clubreis van Thalassa
Clubduik Duiktank Zwevegem
Briefing Clubduik Oosterschelde
Harlekijnslakje in de Oosterschelde
Langoest
Thalassa Training op Donderdag
Thalassa na de training
Jaarlijkse clubreis van Thalassa
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 

Organogram

Organogram

 

Bestuur
Het bestuur zorgt voor een vlotte dagelijkse werking van de club en bewaakt de afspraken en keuzes gemaakt op de algemene vergadering. Bestuursleden worden verkozen in de algemene vergadering en krijgen een mandaat voor een bepaalde duur. Het bestuur is samengesteld uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de materiaalmeester, de duikschoolcoördinator en de webmaster. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering.

Strategische cel
De strategische cel is een adviesorgaan dat door de duikschoolcoördinator in uitzonderlijke gevallen bijeengeroepen kan worden om advies te verlenen over duikschool-gerelateerde materie bij erg moeilijke of delicate vraagstukken. In de strategische cel zitten alle 3*-instructeurs, de voormalige duikschoolleiders, de zittende duikschoolleider en de voorzitter. De strategische cel adviseert het bestuur.

Duikonderricht
Het duikonderricht is een overlegorgaan onder leiding van de duikschoolcoördinator. Het duikonderricht is samengesteld uit alle instructeurs , 4*-duikers en Assistent-Instructeurs (AI’s) van Thalassa Diving Gent. Zij komen op regelmatige basis samen en buigen zich over duik gerelateerde onderwerpen binnen de club zoals de opleidingen, clubduiken, veiligheidsafspraken,...

Werkgroep vakmanschap
De werkgroep vakmanschap denkt na over hoe we in onze club bezig willen zijn met onze sport en welke focus ( bv. biologie, palmtechnieken,...) we willen leggen. Deze werkgroep geeft advies aan het bestuur en het duikonderricht. Ieder lid kan aansluiten bij deze werkgroep, je hoeft geen instructeur te zijn om deel te nemen.

Werkgroep communicatie
De werkgroep communicatie buigt zich over de communicatie en de communicatiemiddelen die we inzetten. Ze waken over de duidelijke communicatie, intern tussen de verschillende structuren van de club en naar externenn. Zij adviseren het bestuur. Ieder lid kan aansluiten bij deze werkgroep.

Werkgroep evenementen
De werkgroep evenementen denkt na over de activiteiten en de sfeer in en rond het duiken, het inkleden van themaduiken en trainingsavonden, opbrengstactiviteiten,… Zij adviseren het bestuur. Ieder lid kan aansluiten bij deze werkgroep.

API (AanspreekPunt Integriteit)
Bij het aanspreekpunt integriteit kan je terecht als je vragen hebt over hoe we met elkaar omgaan in onze club. Het aanspreekpunt bestaat uit een duo, zij behandelen je vraag of bezorgdheid discreet en in vertrouwen. Het API licht het bestuur indien nodig op gepaste wijze in en adviseert hen.

Informatie

Thalassa Diving Gent biedt je de mogelijkheid om, dankzij een professionele opleiding, op een snelle en veilige manier te leren duiken. Al na 6 tot 8 sessies kan je onder begeleiding van onze ervaren instructeurs je eerste duiken beleven.

Zwembadtraining


Donderdag 20:00 – 22:00


Zwembad 't Strop
Stropstraat 31
9000 Gent

Contact


Thalassa Diving Gent 
Henricus Bracqstraat 8
9030 Mariakerke

info@thalassa-diving.be

Rekeningnummer : BE70 9734 0600 2325
Ondernemingsnummer: 423.633.246